Menu Close

Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklų mokinių iniciatyvų projektų atranka

     Tęsiamas Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklų mokinių iniciatyvų projektas, kurio tikslas – skatinti mokinių iniciatyvas, tobulinti finansinio raštingumo ir verslumo įgūdžius, gilinti žinias apie mokyklos biudžeto sudarymą, didinti mokinių įtraukimą į mokyklos veiklas ir kurti atvirą sprendimų priėmimo kultūrą.
Projektą gali teikti 3–4 klasių mokykloje besimokančių mokinių grupė, sudaryta iš 2–5 asmenų.

     Konsultaciją ir metodinę pagalbą mokiniams, norintiems teikti iniciatyvos projekto paraišką, teikia, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Baužienė ir pradinių klasių vyr. mokytojos Giedrė Neverauskaitė (3 kl.), Edita Latakienė (4 kl.).

Mokinių iniciatyvų projektai turi:

  • būti skirti visai mokyklos bendruomenei;
  • neviršyti skirtos mokyklai sumos (1000 €);
  • būti orientuoti į tai, ko mokykloje dar nėra arba į tai, ką mokykla turi, bet reikia atnaujinti;
  • būti nereikalaujantys išlaikymo išlaidų ar papildomos darbo jėgos jų įgyvendinimui ir kt.
    Paskutinė projektų teikimų diena – vasario 28.

Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklų mokinių iniciatyvų projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas

Skip to content