Menu Close

Socialinis emocinis ugdymas

NUOSEKLUS SOCIALINIO EMOCINIO UGDYMO PLĖTOJIMAS MOKYKLOJE

Mokykloje mokoma daugybės dalykų, kurių ne visuomet prireikia tolimesniame gyvenime.  Mokytojai, dažniausiai nerimaujantys dėl mokinių matematinio ar kalbinio neraštingumo, pradeda suprasti, kad egzistuoja kitas, dar didesnį rūpestį keliantis trūkumas: emocinis neraštingumas. Mokytis pažinti savo jausmus ne ką mažiau svarbu nei lavinti skaitymo ar skaičiavimo įgūdžius. Gebėjimas susirasti draugų ir puoselėti draugystę, sėkmingai įsitraukti į grupę, inicijuoti pokalbį ir išklausyti, atskleisti save, drąsiai pasipriešinti skriaudėjams, atjausti kitus,  įveikti sunkumus, išspręsti konfliktus, būti savikritiškam, motyvuoti save sudėtingomis aplinkybėmis, drąsiai žvelgti į sunkumus, nesidrovėti artimumo  yra tie įgūdžiai, kurie reikalingi gyvenime norint būti sėkmingu ir laimingu.

 

Mūsų mokykla-daugiafunkcis centras įgyvendina socialinio emocinio ugdymo turinio programas. Priešmokyklinio ugdymo grupėse ir 1-4 mokomasi pagal „Zipio draugai“, 1–2 klasėse pagal „Laikas kartu“, o 3–4 klasėse įgyvendinamos „Antrojo žingsnio“ programos

 

Socialinis emocinis ugdymas yra procesas, reikalaujantis įgūdžių, reikalingų pažinti ir valdyti emocijas, skatinti rūpestingumą ir atsižvelgimą į kitus, kurti teigiamus santykius, priimti atsakingus sprendimus ir efektyviai susidoroti su sudėtingomis situacijomis. Socialinis emocinis ugdymas vaikams ir suaugusiems suteikia žinių, nuostatų ir įgūdžių, padedančių:

           · atpažinti ir valdyti emocijas;

           · parodyti rūpestingumą ir susirūpinimą kitais;

           · sukurti pozityvius santykius;

           · priimti atsakingus sprendimus;

           · konstruktyviai susidoroti su sudėtingomis socialinėmis situacijomis.

 

Socialinė ir emocinė kompetencija – gana patvarūs minčių, jausmų ir elgesio modeliai, kurie atspindi reakcijos tam tikru būdu ir tam tikromis sąlygomis tendenciją.

Socialinio ir emocinio ugdymo programa – nuoseklių pamokų programa klasei, ugdanti savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykių įgūdžius, atsakingą sprendimų priėmimą, į šį procesą įtraukianti tėvus ir bendruomenę.

Nuoseklus socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimas mokykloje – procesas, kuris apima nuoseklias socialinio ir emocinio ugdymo pamokas mokiniams, tėvų švietimą, bendruomenės įtraukimą, geros mokyklinės aplinkos kūrimą, pagalbos bendruomenei veiklą, profesinį tobulinimą.

Socialinio ir emocinio ugdymo pamoka – aktyvaus mokymo (-si) forma paremta pamoka, kuri remiasi moksliškai patvirtintu mokymosi ratu: turimos patirties atskleidimas – patirties apjungimas su naujomis žiniomis – veikla arba naujų pamokoje įgūdžių, žinių išbandymas – pritaikymas realiame gyvenime, situacijoje.

Socialinės ir emocinės kompetencijos yra pamatas jaunų žmonių sėkmei ne tik mokykloje, bet ir ją baigus, siekiant būti produktyviais darbuotojais bei aktyviais piliečiais.

       1) Socialiniai emociniai įgūdžiai yra lavinami nuosekliai per tam skirtas pamokas bei užsiėmimus ir tinka kiekvienam vaikui.

     2) Mokiniai turi ne tik žinoti, bet ir gebėti, kaip elgtis ištikus nesėkmei, sėkmingai dirbti su kitais, bendradarbiauti ir spręsti problemas, planuoti savo profesinę karjerą.

    3) Socialinis ir emocinis ugdymas skatina motyvaciją mokytis, didina laiką, skirtą ruoštis pamokoms, užtikrina geresnius įvertinimus, egzaminų rezultatus, gerina lankomumą, didina sėkmingai baigusiųjų mokyklą mokinių skaičių ir įsipareigojimą mokyklai. Socialiniai emociniai įgūdžiai mažina mokinių probleminį elgesį, patyčias, smurtinius nusikaltimus, alkoholinių gėrimų, tabako ir psichotropinių medžiagų vartojimą, gerina mokinių sveikatą.

 

 

Skip to content