Menu Close

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

          Pranešėjų apsaugos įstatymas  taikomas tiek viešajam, tiek privačiajam sektoriui. Įstatymu siekiama sudaryti saugias sąlygas asmenims, tarp jų ir darbuotojams, konfidencialiai pranešti apie žinomą pažeidimą ir išvengti neigiamų pasekmių dėl tokio pranešimo. Asmenys gali pranešti apie nusikaltimą, administracinį nusižengimą, netinkamą kolegos elgesį ir kitus pažeidimus, kuriais gali būti pažeidžiamas viešasis interesas. Svarbu yra tai, kad pranešėjas neprivalo būti įsitikinęs informacijos tikrumu arba turėti tai pagrindžiančių įrodymų, tai yra, jo informacija gali ir nepasitvirtinti, tačiau toks pranešėjas vis tiek įgyja apsaugą pagal įstatymą. Žinomai melagingos informacijos pateikimas yra draudžiamas.

Skip to content