Menu Close

Mes prisimename, kodėl esame laisvi!

     Jauniesiems mūsų mokyklos-daugiafunkcio centro ugdytiniams Sausio 13-oji tėra tik istorinis faktas, tačiau mes, mokytojai, turime vaikams suprantama kalba perteikti tautos patriotiškumo, pasiaukojimo jausmą, papasakoti apie Sausio 13-ąja, kuri visiems laikams įrašyta į mūsų tautos istoriją, kaip Laisvės Gynėjų diena. Papasakoti kodėl tą dieną visi lietuviai lenkia galvas už tuos, kurių lūpose žodis LIETUVA buvo jau paskutinis.
Sausio 13 d. mūsų mokyklos visuose padaliniuose taip pat buvo paminėta visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“. 8 val. visose klasėse, grupėse bei lauko erdvėse buvo uždegtos žvakelės, kurios simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Vėliau visi pradinukai trumpai susikaupimo valandėlei susirinko į mokyklos koridorių. Minėjimą pradėjo 4 klasės mokinė Greta, kuri grodama kanklėmis sudainavo dainą „Už žalių girelių“. Renginio vedėjas, Jonas Kavaliauskas, eilėmis atskleidė dainos prasmę ir ypatingą reikšmę lietuvių tautai. Minint visas svarbias valstybines datas, sugiedojome Lietuvos himną, pagerbėme žuvusiuosius tylos minute. Po to klausėmės renginių organizatoriaus, Virginijaus Vyšniausko, trumpo, vaikams suprantamais žodžiais skaitomo pasakojimo, papildyto vaizdine medžiaga, apie lietuvių laisvės troškimą, vienybę bei sąjungą.  Savo atsiminimais apie tų laikų šiurpius įvykius pasidalijo garbi viešnia, tautodailininkė Stasė Vilkienė, kuri pristatė unikalią karpinių parodą „Grąžinu skolą ir meldžiuosi“. Paroda eksponuojama mokyklos koridoriuje iki sausio 21 dienos.
Dėkojame visiems, kurie padėjote iš anksto pasiruošti šios dienos minėjimui. Lai Neužmirštuolės gėlės pavadinime užkoduota mintis, jog kovotojai yra nepamiršti ir šiandien, bus prisimenama dar ilgus metus.

Skip to content