Menu Close

Apie mus

Slengių mokykla-daugiafunkcis centras yra įsikūręs vakarinėje Klaipėdos rajono dalyje, prie rytinio Klaipėdos miesto krašto – Slengiuose, kurie priklauso Sendvario seniūnijai. Centras savarankišką veiklą pradėjo nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.

Slengių mokykla-daugiafunkscis centras – Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Veiklos sritis – švietimas, pagrindinė veiklos rūšis – pradinis ugdymas; kitos švietimo veiklos rūšys: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, sportinis ir rekreacinis švietimas, kultūrinis švietimas, švietimui būdingų paslaugų veikla, kitas, niekur nepriskirtas švietimas.

VIZIJA

Besimokanti, šiuolaikiška, atvira kaitai, saugi, tenkinanti kiekvieno poreikius mokykla-daugiafunkcis centras.

MISIJA

Teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, valstybinį standartą atitinkantį pradinį išsilavinimą.

Ugdyti savarankišką, konkurencingą asmenybę, įvaldžiusią žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų kompetencijų visumą, gebančią adaptuotis šiuolaikinėje visuomenėje.

Vykdyti formalųjį ir neformalųjį švietimą, atitinkantį vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų poreikius.

Tobulinti Mokyklą kaip bendruomenės švietimo, kultūros, sporto ir informacijos centrą.

UGDYMO FILOSOFIJA

„Kiekvienas vaikas yra nepakartojama kūrybinė laboratorija su nežabota fantazija, kurios skrydis beribis ir nesuvaldomas“. (K. Čiukovskis)

 

 

Skip to content