Menu Close

Priėmimo tvarka

NUO 2024 M. KOVO 5 D. PRADEDAMAS PRAŠYMŲ TEIKIMAS Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 1 KLASES

          Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose  2024–2025 mokslo metais prašymų teikimas pradedamas elektroninėje sistemoje „Vaikų priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigas sistema“ adresu :

https://ugdymas.klaipedos-r.lt

Priėmimas vykdomas vadovaujantis Priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T11-97.

Klaipėdos r. savivaldybės tarybos 2021-03-25 sprendimo Nr. T11-97 „Dėl priėmimo į Klaipėdos r. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas   (1 priedo nauja redakcija MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJOS)

                                                                  *****

Prašymus dėl priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes galite teikti elektroniniu būdu IS prisijungę https://darzeliai.klaipedos-r.lt/  per elektroninius valdžios vartus.

VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

                                                                                 *****

        Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą tvarkos aprašas

Skip to content