Menu Close

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos rajone, II etapas Projektas

     Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis  

Projekto pavadinimas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos rajone, II etapas
Projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-31-0009
Tikslas Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos tinklo veiklos efektyvumą Klaipėdos rajone
Uždaviniai Naujų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių steigimas Slengių mokykloje-daugiafunkciame centre
Planuojamos/įvykdytos projekto veiklos Slengių kaime ir jo aplinkinėse teritorijoje steigiamos 2 naujos, 40 vietų, darželio grupės, adresu Saulės g. 1, Slengių kaime. Veiklos metu rekonstruojamas esamas pastatas ir statomas priestatas adaptuojant Rekomendacijose numatyto LD-01 pastato tipo 2 varianto idėjas. Taip pat bus įsigyjami būtini baldai.
Planuojami pasiekti/pasiekti projekto rezultatai Bus įsteigtos 2 naujos darželio grupės, talpinančios iki 40 vaikų.
Įgyvendinimo laikotarpis 2020-11-27 – 2022-11-30
Projekto vertė Eur 306.373,25
Iš jų:
– parama (nurodyti programą) Eur 254.225,68 (Europos regioninės plėtros fondas)
– Valstybės biudžeto lėšos Eur 22.431,67
– Savivaldybės lėšos Eur 29.715,90
– Kitos lėšos Eur
Projekto vykdytojas Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai Klaipėdos r. Slengių mokykla-daugiafunkcis centras
Kontaktinis asmuo Rūta Sarulienė,  Statybos ir infrastruktūros skyriaus specialistė, tel. (8 46) 47 20 21, el. p.  ruta.saruliene@klaipedos-r.lt

 

Skip to content