Menu Close

Projektai

     Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis  

Projekto pavadinimas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos rajone, II etapas
Projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-31-0009
Tikslas Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos tinklo veiklos efektyvumą Klaipėdos rajone
Uždaviniai Naujų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių steigimas Slengių mokykloje-daugiafunkciame centre
Planuojamos/įvykdytos projekto veiklos Slengių kaime ir jo aplinkinėse teritorijoje steigiamos 2 naujos, 40 vietų, darželio grupės, adresu Saulės g. 1, Slengių kaime. Veiklos metu rekonstruojamas esamas pastatas ir statomas priestatas adaptuojant Rekomendacijose numatyto LD-01 pastato tipo 2 varianto idėjas. Taip pat bus įsigyjami būtini baldai.
Planuojami pasiekti/pasiekti projekto rezultatai Bus įsteigtos 2 naujos darželio grupės, talpinančios iki 40 vaikų.
Įgyvendinimo laikotarpis 2020-11-27 – 2022-11-30
Projekto vertė Eur 306.373,25
Iš jų:
– parama (nurodyti programą) Eur 254.225,68 (Europos regioninės plėtros fondas)
– Valstybės biudžeto lėšos Eur 22.431,67
– Savivaldybės lėšos Eur 29.715,90
– Kitos lėšos Eur
Projekto vykdytojas Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai Klaipėdos r. Slengių mokykla-daugiafunkcis centras
Kontaktinis asmuo Rūta Sarulienė,  Statybos ir infrastruktūros skyriaus specialistė, tel. (8 46) 47 20 21, el. p.  ruta.saruliene@klaipedos-r.lt

 

 

 

                                                             *****

PROJEKTAS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“

 

 

Klaipėdos r. Slengių mokykla-daugiafunkcis centras dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). 1–4 klasių mokiniams naujos priemonės gamtos ir technologinių mokslams mokyti perkamos per Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto vykdytojas – Švietimo aprūpinimo centras.

Projekto partneriai – visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos veiklos susiję su gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimu bei gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimu. Projekto metu mokykla aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą. Priemonės padės gamtos mokslus mokyti plačiau, taikant praktinę tiriamąją veiklą, daugiau dėmesio skiriant gyvosios gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui kasdieniame gyvenime.

Daugiau informacijos apie projektą rasite:

https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

http://www.vedlys.smm.lt/

Skip to content