Menu Close

1,2% parama

Norintys paremti mūsų mokyklą-daugiafunkcį centrą, tai gali padaryti pervesdami 1,2 proc. (Gyventojų pajamų mokesčio) GPM sumą. Išsamiau apie 2 proc. GMP skyrimą paramai galite sužinoti interneto svetainėje:

http://www.vmi.lt

1. Prašymo teikimas elektroniniu būdu. Jei su kuriuo nors iš bankų esate sudarę elektroninių paslaugų teikimo sutartį, Valstybinei mokesčių inspekcijai galite pateikti prašymą, pasinaudodami elektronine deklaravimo sistema (EDS). Toliau pateikiame išsamų aprašymą, kaip tai padaryti. Iš pirmo žvilgsnio procedūra atrodo ilgesnė, tačiau ją sudaro įprastiniai veiksmai. Dalį jų tereiks atlikti tik vieną kartą (o jei jau esate atlikę tapę EDS vartotojais, visai nereiks). Jei naudojatės elektroninėmis banko paslaugomis, tikrai verta pasinaudoti EDS. Jei el. bankininkyste nesinaudojate, galite sudaryti raštišką deklaracijų teikimo el. būdu sutartį AVMI skyriuje.

1 laukelyje įrašykite savo asmens kodą;

2 laukelyje – telefono numerį (laidinio ar mobiliojo telefono) kodą ir numerį. Jei telefono numeris registruotas užsienio valstybėje, prieš skaitmenis įrašykite ženklą „+“;

3V laukelyje – vardą (vardus). Jei visi vardai netelpa, įrašykite pirmąjį;

3P laukelyje įrašykite pavardę. Jei visos pavardės netelpa, įrašykite pirmąją; jei nesate VMI elektroninio deklaravimo sistemos vartotojas, užpildykite

4 laukelį, jame įrašydami adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ar vietovės pavadinimus), kuriuo pageidaujate gauti korespondenciją;

5 laukelyje įrašykite mokestinį laikotarpį (2017);

6S laukelyje įrašykite ženklą „X“;

jei remsite dar ir politines partijas, ženklą „X“ įrašykite ir 7S laukelyje.

Dabar užpildykite pirmąją gavėjų sąrašo eilutę.

E1 laukelyje įrašykite skaičių „2“;

E2 laukelyje įrašykite kodą 302850915 (Slengių mokykla-daugiafunkcis centras);

E3 laukelį palikite tuščią;

E4 laukelyje įrašykite prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį procentais. Jei kitų vienetų, turinčių teisę gauti paramą, remti neketinate, šiame laukelyje įrašykite skaičių „2,00“, o tolesnes eilutes palikite tuščias; jei ketinate Slengių mokyklą-daugiafunkcį centrą remti ilgiau nei vienerius metus, E5 laukelyje įrašykite laikotarpio pabaigos metus, ne vėlesnius kaip 2019. Taip pasielgus, kitais metais prašymo teikti nebereikės.

Jei ketinate remti daugiau gavėjų, užpildykite jiems skirtas eilutes. Jei remiate politinę partiją, E1 laukelyje įrašykite skaičių „1“, o jei vienetą, turintį teisę gauti paramą – skaičių „2“. Politinėms partijoms skiriama pajamų mokesčio dalis neturi viršyti 1 procento, o vienetams, turintiems teisę gauti paramą, skiriama pajamų mokesčio dalis neturi viršyti 2 procentų, taigi iš viso galite skirti pajamų mokesčio 3 procentų dalį. Jei visi gavėjai viename lape netilpo, užpildykite vieną ar daugiau papildomų lapų, o pagrindinio lapo 8 laukelyje įrašykite papildomų lapų skaičių.

 

Prašymo teikimas elektroniniu būdu

Patogiausia prašymą sudaryti ir pateikti tiesiog VMI svetainėje, nenaudojant jokios papildomos programos. Apsilankykite Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) prisijungimo puslapyje ir pasirinkite prisijungimo būdą, pvz., per savo banką. (E-paslaugos spaudžiame “prisijungti” prie VMI deklaracijos; pasirenkame prisijungti prie “EDS”).

Jei sistema siūlytų, patvirtinkite atnaujintą (ar sudarykite naują, jei jungiatės pirmąsyk) elektroninių paslaugų teikimo sutartį. Baigę uždarykite sutarties langą. Jei sistema siūlytų atnaujinti kontaktinius duomenis bei nustatymus, padarykite tai.

Tuomet viršuje, paspauskite skyrelį „EDS funkcijos“ dešinėje lapo pusėje pasirinkite „Sklirti paramą“. Jums bus pasiūlytos pildyti formos. Susiraskite formą „FR0512 v.3“. Stulpelyje „Forma elektroniniam pildymui“ spustelkite gaublį. Atsivers iš dalies Jūsų duomenimis užpildyta forma. Įrašykite trūkstamus duomenis kaip pasakyta apie popierinio prašymo pildymą. Jei formoje yra papildomasis puslapis (žalia kortelė „FR0512P“), tačiau jo nepildote, atverkite jį ir pašalinkite, formos įrankių juostoje viršuje paspausdami trynimo ženklelį, panašų į „X“. Ten pat galite paspausti raudoną šauktuką ir įsitikinti, kad neliko neužpildytų laukelių ar kitų akivaizdžių klaidų. Galiausiai įrankių juostoje dešinėje paspauskite „Pateikti“.

Jei liks neaiškumų, rašykite adresu: slengiai.df.centras@gmail.com

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie pervesite Slengių mokyklai-daugiafunkciam centrui  2% Gyventojo pajamų mokesčio (GPM) sumą!

Skip to content