Informacija

     Skelbiame nuo 2020-09-01 į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimamų vaikų sąrašą

         Skelbiame nuo 2020-09-01 į           pradinio ugdymo klases             priimamų vaikų sąrašą.

       

                                              *****

                      Sveikiname visus su Šv. Velykomis! 

                                          Stiprybės, sveikatos ir geros nuotaikos!  

                                                  

                                                             *****

                          Klaipėdos r. savivaldybės tarybos 2020-04-02 sprendimas Nr. T11-86

         „Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą ir ugdymosi sąlygas lengvatų

                                                   *****

         NUO KOVO 30 D. STARTUOJA NUOTOLINIS MOKYMAS

       Dėl karantino COVID-19 nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas mokykloje organizuojamas nuotoliniu būdu, įprastu laiku, pagal rugsėjo mėnesį direktoriaus įsakymu patvirtintus 1–4 klasių ir neformaliojo švietimo tvarkaraščius. Prašome sekti informaciją el. dienyne „Eduka“, el. sistemoje „Mūsų darželis“, kuriose pateikta aktuali informacija.

Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas

Nuotolinio mokymo priemonių planas

                                                         *****

Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos pagalbos teikimas karantino laikotarpiu

                                                         *****

                                              DĖMESIO!

         Kovo 25–26 dienomis nuo 10 iki 12 val. bus dalinami maisto daviniai nemokamą maitininamą gaunančių mokinių šeimoms.

                                                         *****

          

 

                                                          *****

      Informuojame, kad nuo 2020 m. sausio 2 d. priimsime prašymus mokytis pagal pradinio ugdymo programą 2020–2021 mokslo metams.

   Priėmimo į Klaipėdos r. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas         

                                                            *****          

                                             *****

INFORMUOJAME, KAD MOKYKLINĖS UNIFORMOS JAU PASIŪTOS.

                           KVIEČIAME JAS ATSIIMTI!

                                                                                             Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

                                                  *****

   

                                                                  *****           

                                            *****

Skelbiame nuo 2019-09-01 į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimamų vaikų sąrašą.

                                           *****      

         Skelbiame nuo 2019-09-01 į pirmą klasę priimamų mokinių sąrašą

                                            *****   

                                        *****

     Informuojame, kad nuo 2019-01-02 priimame prašymus mokytis pagal pradinio ugdymo programą 2019–2020 mokslo metams.                     

 

                                        *****

      *****                                                

                                                                      *****

       ATSIŽVELGDAMI Į JŪSŲ PAGEIDAVIMUS, MOKSLO IR ŽINIŲ DIENĄ PRADĖSIME RUGSĖJO 3 D. 10 VAL. MOKYKLOS KIEMELYJE.

      SKELBIME NURODYTA VEIKLA NUKELIAMA PO ŠVENTĖS ATIDARYMO.

                                                                     LAUKIAME VISŲ ATVYKSTANT! 

                         

                                                        

                                                      *****

 

                                       ***** 

     Naujų uniformų matavimai vyks  birželio 12 d.

18.00–18.30 val. jau esamiems mūsų mokiniams;

18.30–19.00 būsimiems pirmokams.

                                                            Matavimosi dieną turėti 10 Eur. avansinį apmokėjimą.

                                           *****

      Birželio 11–12 dienomis organizuojama mokyklinių uniformų mugė.

            Švarias, tvarkingas uniformas, su pakabėlėmis prašome atnešti į mokyklą.

                Prie uniformos prisekite informacinį lapelį, nurodydami kainą ir kontaktinį telefoną.

                                 Mugė vyks:  nuo 9.00 val. iki 16.00 val.          

                                             *****     

    Gegužės 16 d.

(trečiadienį) Slengių mokykla-daugiafunkcis centras atvers duris tėveliams, norintiems iš arčiau susipažinti kaip ugdomi jų vaikai - vyks atviros pamokos veiklos.

Su atvirų durų dienos programa, galite susipažinti čia                              

                                      *****

 Kovo 19–23 dienomis jungiamės prie veiksmo savitės „Be patyčių“. 

  Svetainėje „Už saugią Lietuvą“  patalpintas“   savaitei be patyčių skirtas interaktyvus testas „Įveik patyčias“.

http://uzsaugialietuva.lt/testas/

   Šių metų „Veiksmo savaitės“ šūkis – „KURIĄ PUSĘ PASIRINKSI TU?“

                                                 *****                                                 

                                              *****

   INFORMACIJA TĖVELIAMS 

     Šiandien t. y. sausio 25 dieną statybos užbaigimo komisija pradėjo darbą. Komisijos nariai pastabas išsakė žodžiu ir per 10 darbo dienų turi priimti sprendimą dėl statinio užbaigimo akto išdavimo.     

     Įstaiga kreipėsi į komisiją, į statytoją ir į rangovą su prašymu, kad kaip galima greičiau būtų pašalintos išsakytų pastabų priežastys ir, kad Komisija galėtų greičiau nei per 10 darbo dienų priimti sprendimą ir išduoti statybos užbaigimo aktą.

                                              *****                               

                                                 *****

                                               *****   

                                                *****

                

                                                *****

                                           

                                           *****

 Skelbiami vaikų sąrašai, kurie nuo 2017-09-01 lankys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.                                                                                                                                   

                                           *****

                                               *****

                                            *****   

                                    *****

                                        *****

2017 m. sausio 25 d. nuo 18 val. virtualioje konferencinėje aplinkoje vyks paskaita tėvams „Kaip auginti vaikus ir augti pačiam?“

Lektorė - Aušra Kurienė, psichologė, vaikų pagalbos centro direktorė.

Konferencinio kambario adresas: https://ac.liedm.net/krsc-seminarai

Būtinai išsibandykite prisijungimą iš anksto! Kaip prisijungti: https://goo.gl/uYFxGJ

                                        *****

**********

*****

PEDAGOGAI TOBULINO DALYKINES KOMPETENCIJAS

    Sausio 12 d.  mokykloje-daugiafunkciame centre vyko seminaras „Individualios mokinių pažangos stebėsenos sistema (VIP)“, kurį vedė Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorė – lektorė Natalija Kaunickienė.

           Lektorė labai išsamiai ir dalykiškai dalijosi jos vadovaujamos progimnazijos patirtimi, vykdant individualią mokinių pažangos stebėseną, apie vertinimo sistemą mokykloje.

           Buvome supažindinti su Švietimo kontekstu ir aktualijomis. Aptarėme individualią mokinių pažangos stebėseną, vertinimo sistemą mokykloje, sužinojome, kaip parengti pagalbos mokiniui modelį, kas yra klasės „termometras“, kaip vykdyti ir taikyti individualios mokinių pažangos stebėsenos sistemą mokykloje.

       Veikla, kurią sukaupė Šiaulių Salduvės progimnazija, labai vertinga mūsų mokyklos mokytojams, administracijai.

Nuotraukos                                                                Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Baužienė

*****

   GERBIAMI TĖVELIAI

    Slengių mokykloje-daugiafunkciame centre nuo 2016 m. sausio 4 d. teikiama psichologinė pagalba ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams, 1–3 klasių mokiniams bei jų tėveliams:

        Psichologė dirba:

              Antradieniais (9.00–11.30  Slengiuose; 11.30–14.00 Ginduliuose);

              Ketvirtadieniais (9.00–11.30 Ginduliuose; 11.30–14.00 Slengiuose).

     Individualiai psichologinei konsultacijai tėveliai gali registruotis iš anksto el. paštu gragina.av@gmail.com ar telefonu 8 680 28569. Taip pat renkama tėvų grupė  psichologiniams užsiėmimams. Konfidencialumą garantuojame.

Psichologė Gražina

   *****

*****

*****

Mokykloje-daugiafunkciame centre išrinkta nauja Mokyklos Taryba

Tėvų atstovai:

Dainius Puzinas, Diana Gerasimovienė, Neringa Ramanauskė

(2015-09-24 tėvų visuotinio susirinkimo protokolinis nutarimas Nr. V8- 4)

Mokytojų atstovai:

Virginija Bučkienė, Inga Baužienė

(2015-08-31 mokytojų tarybos posėdžio protokolinis nutarimas Nr.V7-4)

Aptarnaujančio personalo darbuotojai:

Rūta Liaugaudienė, Henrikas Drungilas

(2015-09-28 aptarnaujančio personalo darbuotojų susirinkimas)

*****

*****

****

 

SVARBI INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ Į ĮSTAIGĄ !!!

 

 

*****

*****

 

*****

*****

SVEIKINAME

2 klasės mokinę

KOTRYNĄ VALIŪTĘ,

 dalyvavusią meninės gimnastikos čempionate

„Miss Valentine 2015 Tartu“

ir iškovojusiai

II vietą.

ŠAUNUOLĖ!!! smiley

Labai didžiuojamės tavimi ir džiaugiamės tavo pasiekimais!

 

 

*****

NETRADICINIO UGDYMO DIENA (spalio 24 d. penktadienis)

„LAUKAIS KELIAUJA RUDUO“

8.30 val.   (rikiuotė, trumpas dienos pristatymas, pagal spalvas mokiniai išsiskirsto į grupes):

mėlyna – slyvos;      žalia – kriaušės;      raudona – obuoliai.

Mokiniai grupėmis išsiskirsto po svetaines.

1–3 pamokas (8.30–11.05 val.) darbas vyksta svetainėse:

Vitaminų svetainė (mokytoja Indrė Malinauskienė);

Darbščiųjų rankų svetainė (mokytoja Aušra Strakšienė);

Etnokultūros svetainė (mokytojos Virginija Bučkienė ir Dijana Kizevičienė).

Pietų pertrauka 1 klasės mokiniams.

4 pamoka (11.20–12.00 val.) Gražiausio eksponato rinkimai, padėkos, atsisveikinimo žodis.

Pietų pertrauka 2–4 klasių mokiniams.

12.20 val.  Vykstame namo arba pasiliekame pailgintos dienos grupėje.

*****

*****

 

*****

INFORMUOJAME, kad rugpjūčio 21 d. (ketvirtadienį), 18 val. siuvėja atveš uniformų pusgaminius. Prašome atvykti su 

vaiku ir pasimatuoti uniformas. Liemenės ir sarafano kaina 70 lt., prašome turėti likusią nesumokėtą pinigų dalį.

       Kilus neaiškumams, prašome kreiptis į mokyklos administraciją tel. (8-46) 319014.

*****       

      Pamokėlės būsimiems pirmokams vyks birželio 3–5 dienomis. Būsimos pirmos klasės mokytoja Aušra 10 val. lauks vaikų klasėje.

       Apie 12 val. atvyks siuvėja išmatuoti vaikų mokyklinei unoformai. Mokyklinės uniformos kaina 70 Lt. Turėti 40 Lt avansą. 

*****

*****

INFORMUOJAME

          Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2014 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo vasarą“, Slengių mokykloje-daugiafunkciame centre ugdymo procesas nebus organizuojamas nuo 2014-07-01 iki 2014-08-29.

*****

BŪSIMŲ PIRMOKŲ TĖVELIŲ DĖMESIUI!

Š . m. gegužės 19 d. (pirmadienį) 17 val. kviečiame Jus į pirmąjį būsimų pirmokų tėvelių susirinkimą.

  Būsimų pirmokų sąrašas čia. 

Administracija

*****

GERBIAMI TĖVELIAI,

            Jau antri metai Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos, siekiančios gerinti ugdymo kokybę, naudojasi Nacionalinio egzaminų centro vykdomo projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“ parengtais standartizuotais testais, skirtais įvertinti 4 klasės mokinių pasiekimams, padėti išsiaiškinti konkrečius mokymosi sunkumus ir problemas, kurias galima įveikti mokiniui suteikiant tinkamą pagalbą.

             Skelbiame apibendrintus mokyklos pasiekimus, kurie yra palyginti su šalies mokyklų 4 klasės mokinių rezultatais.

                  Individualią ataskaitą apie Jūsų vaiko mokymosi pasiekimus pateiks klasės mokytoja tėvų susirinkime.

Direktorės pavaduotoja ugdymui

*****

*****

BRANGŪS TĖVELIAI,

Prašome atkreipti dėmesį

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMAS

17 straipsnis. Reikalavimai dviračių vairuotojams 

[IKI 2014-07-01]:

1. Važiuoti keliais dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 14 metų, o išklausiusiems atitinkamą mokymo kursą ir turintiems mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą, – ne jaunesniems kaip 12 metų asmenims. Gyvenamojoje zonoje dviračių vairuotojų amžius neribojamas. 
2. Dviračio vairuotojui leidžiama važiuoti keliu tik tvarkingą stabdį ir garso signalą turinčiu dviračiu. Dviračio gale turi būti raudonas šviesos atšvaitas, iš abiejų šonų – oranžiniai šviesos atšvaitai arba kiti šviesą atspindintys elementai, pritvirtinti prie ratų stipinų. Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas, dviračio vairuotojas privalo dėvėti šviesą atspindinčią liemenę arba būti prie drabužių kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje prisisegęs šviesą atspindinčius elementus. Dviračio vairuotojai (keleiviai) iki 18 metų, važiuodami (vežami) keliu, privalo būti užsidėję ir užsisegę šalmą. Kitiems vyresniems kaip 18 metų asmenims, dviračiu važiuojantiems keliu, rekomenduojama būti užsidėjus ir užsisegus šalmą. 

 3. Dviračių taku dviračio vairuotojas privalo važiuoti kuo arčiau tako (jiems skirtos tako dalies) dešiniojo krašto. Jeigu pėsčiųjų ir dviračių eismui skirtame take ar šaligatvyje važiuojamosios dalies ženklinimo linijomis (baltu dviračio simboliu) yra paženklinta dviračių eismui skirta tako (šaligatvio) dalis, dviračio vairuotojas privalo važiuoti tik ja ir kuo arčiau jos dešiniojo krašto. Dviračių vairuotojai privalo nekelti pavojaus pėstiesiems. 

4. Dviračių vairuotojams draudžiama:

   1) važiuoti važiuojamąja dalimi, jeigu įrengti dviračių takai;

   2) važiuoti automagistralėmis ir greitkeliais;

   3) važiuoti nelaikant bent viena ranka vairo;

   4) vežti keleivius, jeigu nėra įrengtų specialių sėdėjimo vietų;

  5) vežti, vilkti ar stumti krovinius, kurie trukdo vairuoti arba kelia pavojų kitiems eismo dalyviams;

   6) būti velkamiems kitų transporto priemonių;

   7) vilkti kitas transporto priemones, išskyrus tam skirtas priekabas;

   8) važiuoti įsikibus į kitas transporto priemones.

5. Kiti reikalavimai dviračių vairuotojams yra nustatyti KET.

KARTU RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!

*****

    NETRADICINIO UGDYMO DIENA

     Kovo 28 d. (penktadienį) mokykloje vyks netradicinis ugdymas, skirtas veiksmo savaitės „Be patyčių“ apibendrinimui:

8.30–9.20 savo klasėse kursime Draugystės Knygą.

9.30–10.25 darbas grupėse (slaptu balsavimu renkamas draugiškiausias mokyklos mokinys):

              I grupė: vaidybinių situacijų inscenizavimas, analizė, draugystės dainos;

              II grupė: filmuko žiūrėjimas, aptarimas, plakato kūrimas.

10.35–11.30 darbas grupėse (grupelės keičiasi vietomis)

11.40–12.00 Draugystės knygos pristatymas. Draugiškiausio mokinio apdovanojimas.

12.00–12.20 Draugiški pietūs

*****

          Informuojame, kad nuo vasario 3 d. mokykloje-daugiafunkciame centre pradės veikti pailginta dienos grupė, kurios darbo laikas nuo 13.15–17.15 val. Tėveliai savo vaikus pasiima iki grupės darbo pabaigos. Mokinių, lankančių pailgintą dienos grupę, sąrašas  čia.

*****        

Artėjant gražiausioms metų šventėms, kviečiame pasigaminti ADVENTO VAINIKĄ...

      Neabejotinai, vainikas, kabinamas ant durų arba dedamas tiesiog ant stalo, yra labai subtili ir reikalinga šventinė atributika.

    Bus dar gražiau ir mieliau, jei tokį vainiką 

pasigaminsime PATYS...

     Tad kviečiame Jus "susirinkti" žaliavą (eglės, pušies šakų, žalio siūlo, kt. gamtinę medžiagą) reikalingą vainiko pynimui ir ketvirtadienį nuo 13 val. įsijungti į Adventinio vainiko pynimo popietę mokytojų kambaryje.

*****

Gerb. Tėveliai,

      Maži vaikai yra linkę daugiau sirgti, ypač pradėjus lankyti darželį jų imunitetas gali susilpnėti. Prašome gerbti kitas šeimas, lankančias mūsų darželį, bei darbuotojas, ir nevesti vaiko, jei jis vemia, viduriuoja, sloguoja, ūmiai kosti, skauda gerklę ar pakilusi kūno temperatūra. Jeigu vaikas suserga užkrečiama liga, prašome informuoti apie tai darželio direktorę, kad galėtume informuoti kitas lankančias šeimas. Jei vaikui temperatūra pakyla darželyje, tėvams pranešus telefonu, jie turi atvykti paimti vaiką iš darželio per 1 valandą nuo informacijos gavimo.
      Jeigu vaikas negali atvykti į darželį, būtina telefonu iki 7.30 apie tai pranešti direktorės pavaduotojai ugdymui Ingai Baužienei  tel. 8 (46) 319014. Taip pat prašome pranešti, kada ir vėl planuojate pradėti lankyti.
            Skambinti galite darbo dienomis nuo 7.00-18.00.
 

*****

     AUTOBUSO VAŽIAVIMO  MARŠRUTAS IR GRAFIKAS

 

SĖDĖJIMO AUTOBUSE TVARKA

 

TAISYKLĖS

 

*****

Š. m. lapkričio 14 d. (ketvirtadienį), 18 val.

Slengių mokykloje-daugiafunkciame centre

vyks visuotinis tėvų susirinkimas. 

 TEMA „SVEIKATA - BRANGIAUSIAS MŪSŲ TURTAS“

Darbotvarkė: 

1. Klaipėdos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos pristatymas. PPT direktorė Jolita Narkevič.
2. Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos specialistės Ievos Tarozės veiklos pristatymas.
3. Tyrimo „Kas ir kiek mūsų kuprinėse?“ apibendrinimas. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Baužienė.
4. Diskusija „Kuo mes gyvename?“ Direktorė Laima Anužytė-Kilnė.
5. Susitikimai su klasių mokytojais ir grupių auklėtojomis.

*****

UŽSIĖMIMAI VAIKAMS GARGŽDUOSE. Plačiau http://www.kulverstukusalis.lt/

*****

   MENAR MENTAL ARITHEMTIC – tai nuo 2013 m. pradžios Lietuvoje duris atvėrusi nauja tarptautinė vaikų intelekto lavinimo mokyklėlė.   

       Čia 4 - 12 metų vaikai smagių ir įdomių užsiėmimų metu mokomi ypatingos skaičiavimo mintinai technikos pagal programą, kilusią iš Azijos šalių, ir jau daugiau nei 30 metų taikomą visame pasaulyje.

Tačiau ši mokyklėlė – tai ne vien aritmetika...

Išsamiau http://www.menar.lt/

*****

PAMOKŲ TVARKARAŠTISPamokų laikas
I pamoka  8.30–9.15   
II pamoka  9.25–10.10  
III pamoka 10.20–11.05  
IV pamoka 11.30–12.15  
V pamoka 12.30–13.15  
VI pamoka 13.30–14.15  

© Klaipėdos rajono Slengių mokykla - daugiafunkcis centras.

Slengių mokykla-daugiafunkcis centras

Saulės g.1, LT-92338, Slengių kaimas, Sendvario seniūnija

Klaipėdos rajonas