Priėmimo tvarka

Naujo darželio vaikų sąrašai                                           Gindulių darželio vaikų sąrašai

                                                                                *****

PATEIKTI PRAŠYMAI Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES (atnaujinta)

                                                      *****

          Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2017-12-21 priėmė sprendimą „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-05-31 sprendimo Nr. T11-342 „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

     Yra pakeisti  Aprašo 11–14 ir 16 punktai bei pripažintas netekusius galio 15 punktas. Nustatyti nauji vienos dienos atlyginimo dydžiai už Maitinimo paslaugas. Su Aprašo pakeitimais prašome susipažinti  čia.

                                                      *****

 

ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

 

PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJOS

Prašymas dėl priėmimo į 1 klasę

Prašymas dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupęPamokų laikas
I pamoka  8.30–9.15   
II pamoka  9.25–10.10  
III pamoka 10.20–11.05  
IV pamoka 11.30–12.15  
V pamoka 12.30–13.15  
VI pamoka 13.25–14.10  

© Klaipėdos rajono Slengių mokykla - daugiafunkcis centras.

Slengių mokykla-daugiafunkcis centras

Saulės g.1, LT-92338, Slengių kaimas, Sendvario seniūnija

Klaipėdos rajonas